นักสืบ

คุณธรรม จริยธรรมที่ดีของนักสืบ

คุณธรรม จริยธรรมที่ดีของนักสืบ

คุณธรรม จริยธรรมที่ดีของนักสืบคุณธรรม จริยธรรมที่ดีของนักสืบ ซึ่งสามารถสืบเสาะหาเรื่องจริงหรือมี หลักฐาน ประกอบ สำหรับเพื่อการ บรรลุเป้าหมาย ของ การ สืบ นั้น แล้ว สายลับไม่ ควรที่

จะนำ ข้อมูล หรือ หลักฐาน ที่ ได้มา นั้น กลับ ไป ขู่เข็ญ รกราม จุดมุ่งหมาย เพื่อ จ่าย ผลตอบแทน หรือ การ ขอ ผลตอบแทน อย่าง

หนึ่ง ประการใด แก่นัก สืบ หรือ บุคคลอื่น ใด เพื่อ แลกเปลี่ยน กับ การที่ นักสืบไม่เปิดเผยความลับ ของ จุดมุ่งหมาย ความ

ประพฤติปฏิบัติ อย่างงี้ จัดว่า ไม่ควรเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นการ ทำ ที่ ไม่มี ศีลธรรม และก็ ศีลธรรม อย่างร้ายแรง และก็ ยัง

เป็นความ ไม่ถูก ฐานรีด เอา สมบัติพัสถาน อันเป็น ข้อผิดพลาด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา อีกด้วย สายลับ ก็เลย จำเป็นต้อง รู้

เรื่อง ว่า สายสืบมีบทบาท สำหรับเพื่อการ สอบสวน เพื่อ บรรลุ ตาม เป้าประสงค์ ของ นายจ้าง เท่า นั้น ห้ามนำเอา ความลับ ของ

จุดมุ่งหมาย มา ใช้เพื่อสำหรับการ เรียก รับ ผลตอบแทน เพื่อ ตนเอง เมื่อ สายลับ ปฏิบัติงาน ไปถึงเป้าหมาย แล้ว จะต้องส่งงาน

ให้นายจ้าง ในทันที

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น