Day: September 8, 2021

travel

ผามออีแดง

ผามออีแดง ผามออีแดง เป็นส่วนหนึ่งส่วนใด ของอุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร ตำบล เสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่ท่อง เที่ยวรวมทั้ง จุดสำหรับชมวิว ทะเลหมอก ที่ งาม รวมทั้งยังมี ความหมาย ทาง ประวัติศาสตร์ ที่ มี ภาพ หิน สลักอายุ นับ