travel

ผามออีแดง

ผามออีแดง

ผามออีแดงผามออีแดง เป็นส่วนหนึ่งส่วนใด ของอุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร ตำบล
เสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่ท่อง
เที่ยวรวมทั้ง จุดสำหรับชมวิว ทะเลหมอก ที่ งาม รวมทั้งยังมี
ความหมาย ทาง ประวัติศาสตร์ ที่ มี ภาพ หิน สลักอายุ นับ พัน ปี
แอบซ่อนอยู่

ผามออีแดง จะ อยู่ ห่าง จาก ศูนย์ บริการ นักเดินทางไป ราว
200 เมตร มีลักษณะ เป็น ผาหิน สีแดง ที่ มี แนว หน้าผา หัก ชั้น
ลงสู่ ระดับล่าง กัน พรมแดน เมืองไทย กับ ประเทศเขมร ตลอด
แนว เขาหินมออีแดง มีระยะทาง ประ มาร 300 เมตร พื้นที่ โดย
มากเป็น เนิน ราบ ที่ ลาดชั้น ไม่ มากเท่าไรนัก แล้วก็ ยัง เป็น สถาน
ที่ชมวิว อัน กว้างสูดลูกหูลูกตา สามารถ แลเห็น วัง เขา พระ วิหาร
ที่ห่างออก ไป ราว 1 กิโลเมตร ได้แล้วก็ระดับล่างยังเห็น ว
เขา รวมทั้ง ป่า ที่ กว้าง ใน เขต ประเทศเขมร ที่อยู่ ลดลง ไปหรือ ที่
เรียกว่าเขมรต่ำ
ด้านทิศใต้ ของ หน้าผามออีแดง ทหาร ไทย ที่มา ทำหน้าที่ ที่
รอบๆ นี้ ได้ ศึกษาและทำการค้นพบ “ภาพ สลัก นูน ต่ำ” บน ฝา
ผนัง หินทราย อยู่ ใต้ ผา เบื่อนหน้า ไป ทาง ทิศตะวันออก ซึ่ง เช้า
ใจกันว่า เป็นด้าน ที่ความรุ่งเรือง ใน ตอน ที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น และก็
ตะวันตก แสงสว่าง ของ ดวงอาทิตย์จะ ส่อง สะท้อน ที่ ภาพ ให้
ความสวยสดงดงาม อย่างยิ่ง

โดย เป็น ภาพ ของ เทวดา ที่ เหมือน นางอัปสรา 3 องค์ มั่นใจว่าป็น ที่ ฝึกซ้อม ของ ช่าง สำหรับเพื่อการ
แกะ ก่อน เริ่ม การแกะสลัก จริง ที่ วัง เขา พระวิหาร หรือ บางที่อาจจะ เป็น พิธีการ การเซ่นสรวง ของช่าง
และก็ ยังมี ภาพ สลักลายเส้นเป็น รูป ของ พระนารายณ์ อวตาร ปางวรา หาวตารอยู่ ด้วย คาดการณ์ ว่าภาพแกะนี้
จะอายุราว พุทธศักราช ที่ 15 (โดยประมาณ 1,500 ปี) ซึ่งคาดคะเน ว่า โบราณ ที่สุด ในประเทศ ไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น