อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
travel

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

อุทยานแห่งชาติน้ำพองอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จุดสำหรับชมวิวหินช้างสี ที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อีกหนึ่ง อุทยานฯ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มี

ความเด่น ทางด้านธรณีวิทยา ของหินทราย โดย จุดสำหรับชมวิว หิน ช้าง สี ตั้งอยู่ ที่ หน่วย คุ้มครอง อุทยานแห่งชาติ ที่ นพ.4

(หิน ช้าง ส์ ) ห่าง จากที่ กระทำ อุทยานฯ ไป 25 กิโล เป็น รอบๆ ที่ มี กลุ่ม หินทราย ขนาดใหญ่ หลาย ก้อน เป็น หินทราย สีขาว

แทรก สลับ ด้วย ชั้น หิน ก่อนกรวด มน สีน้ำตาล บางๆ ของ หมวด หิน พระวิหาร

นอกเหนือจากนี้ ยัง เจอ กุมภัลักษณ์ รวมทั้ง รอย ชั้น เฉ รดับ ขนาดเล็กแจ่มชัด ที่เกิดขึ้นมาจาก การกัด เซาะ โดย น้ำฝน ไป

สะกดรอย แตกด้านใน เนื้อ หิน แล้วก็ความไม่เหมือน อย่างยิ่ง ของ อุณหภูมิ ระหว่าง ตอนกลางวัน และก็ ค่ำาคืน ทำให้เนื้อ หิน มี

การ หดตัว แล้วก็ ขยายตัว แตกต่างกัน กระทั่งกำเนิด รอยแยก ทำให้ หิน รอบๆ หิน ช้าง สีมี รูปร่าง ผิดตาเป็น รูปเหมือน ทั่ง

กะโหลก บางรอบๆ เป็น ร่อง ลึก หรือ เป็น กำแพง หิน ประกบ ไปตามทาง เดิน นั้น วิธีการดังที่กล่าวมาแล้ว เกิดขึ้น อย่าง

สม่ำาเสมอตรงเวลา หลายล้านปี กระทั่ง ทำให้กรุ๊ป หินรอบๆนี้ มีรูปร่าง ประหลาดตา

จุดชมวิวหินช้างสี

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เรียก ตาม แหล่งกำเนิด สำธาร พอง ที่ ไหล มาร วม กับ อ่างเก็บน้ำ เขื่อน อุบลรัตน์ (เดิม ชื่อ อ่างเก็บน้ำ

น้ำ พอง ) เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ ก่อตั้งขึ้น ตามคำแนะนำ ของ จังหวัด ขอนแก่น ตอนแรก มีชื่อเรียกว่า “น้ำพอง- ภูเขาเม็ง”

เนื่องจากว่า มี พื้นที่ส่วนหนึ่ง อยู่ ใน แนวเขา ภูเขา เม็ง อุทยานแห่งชาติ น้ำ พอง ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตก ของ จังหวัด ขอนแก่น

ใกล้กับ เขื่อน อุบลรัตน์ ครอบคลุมพื้นที่ ป่าสงวน แห่งชาติ ป้า โส ก แต้ ป๊า ภูเขา เม็ง ป่า โคก หลวง ป่า โคก หลวง แปลง ลำดับ

ที่สาม ปา ภูเขาดำ ปา ภูเขาแดง ในเขตอำเภออุบรัตน์ อำเภอ บ้าน ฝาง อำเภอ หนองเรือ อำเภอ มัญจาคีรี แล้วก็ กิ่ง

อำเภอ โคกโพธิ์ ไชย จังหวัด ขอนแก่น และพื้นที่ส่วนหนึ่ง ของ อำเภอ บ้าน แท่น อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ มีพื้นที่ ราวๆ

197 ตารางกิโลเมตร หรือ 123,125 ไร่

ภาวะ พื้นที่ โดยธรรมดา มีลักษณะ โครงร่าง ที่ดิน เป็น เทือกเขา หินทราย ดังเช่น หิน ชุด เขา วิหาร หิน ชุด ภูเขา กระดึง และก็

ห็น ชุด เสา ข้ว ภาวะ ทาง แผ่นดิน เป็นดินร่วนซุย ผสม ทราย ดังเช่นว่า ดิน ชุด ว้ว ราช ดิน ชุด สตึ่ก ดิน ชุด บ รบือ รวมทั้ง ดิน ชุด

น้ำ พอง โดยมีแนวเขา ที่หลักๆ ดังเช่นว่า แนวเขา ภูเขา พาน คำ ภูเขาเม็ง รวมทั้งภูเขาดำภูเขาแดง มีความสูง จาก ระดับน้ำ

ทะเล ปานกลาง โดยเฉลี่ยราว 200-600 เมตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น