อาชีพนักสืบ
นักสืบ

อาชีพนักสืบ ความฝันในวัยเด็ก

อาชีพนักสืบ อาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝัน มันเท่ห์ มันดูฉลาด มันดูลึกลับ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้ พื้นฐานต้องมีความอดทน ช่างสังเกตุ แคล่วคล่องว่องไว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบปฎิภานรอบตัว ต้องพร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์   ซึ่งโอกาสและจังหวะชีวิตไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนที่จะมีโอกาสได้สัมผัส…และมันคืออาชีพ “ นักสืบ..ใครๆก็อยากเป็น “ นั่นเอง
นักสืบคือใคร
คำว่า”นักสืบ”  ฟังดูเท่ห์จริงไรจริง แต่การที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีและสมบูรณ์แบบนั้น ต้องอาศัยหลายองค์ประกอบภายในบุคคลเดียวกัน ในความเป็นจริงก็มีทั้งเป็นไปได้ และอาจจะไม่ครบก็ได้ เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีขีดความสามารถ หรือพรสวรรค์ ที่ฟ้าประทานมาไม่เท่ากัน บางคนได้มาครบเครื่อง ดั่งที่เราๆท่านๆ ทั้งหลายเคยได้ยินคือคำว่า “เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ หรือ Born to be“ นั่นเอง แต่บางคนอาจจะได้มาน้อยกว่าคนอื่นๆซึ่งไม่แปลกและไม่มีอะไรถูกหรือผิดเช่นเดียวกัน กล่าวคือ บางคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ ในขณะเดียวกันใครบางคนก็เกิดมาเพื่อเป็นผู้ตาม หรือรับคำสั่งเท่านั้น  แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ มองอีกด้านนึงก็จะเห็นความลงตัวจากการที่มีบุคคลหลายๆลักษณะ ปนเปกันในโลกของความเป็นจริง เพื่อสร้างสมดุลหรือเติมเต็มส่วนที่ขาดให้แก่กันและกันได้อย่างลงตัว ด้วยบุคคลิกลักษณะเฉพาะตัว ต่างคนต่างที่มาย่อมไม่เหมือนกันแน่นอน แต่เมื่อค้นหาและดึงศักยภาพทีมีอยู่ในตัวออกมาใช้ให้เหมาะกับงานก็จะเห็นว่า เพชรในตมมีจริงเช่นเดียวกันในงานนักสืบ ย่อมมีทั้งคนที่พร้อมมากที่สุด, มาก , ปานกลาง และน้อย ตามลำดับ กล่าวคือ

อาชีพนักสืบ ที่คนส่วนใหญ่อยากเป็น

นักสืบอาชีพที่คนส่วนใหญ่อยากเป็น

      กลุ่มที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ มักจะมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งบุคคลิกลักษณะภายในและภายนอก ซึ่งบางคนเพียงแค่มองผิวเผินก็จะเห็นได้ว่ามีความเป็นผู้นำสูง ด้วยลักษะทางกายภาพ  เมื่อได้เรียนรู้หรือสัมผัสตัวตนระดับนึง จะเห็นถึงความเป็นคนกล้าคิดกล้าทำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็ว มีทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรองและการจดจำที่ดีเยี่ยม เป็นต้น

     กลุ่มที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้ตาม มักจะมีอีกบุคคลิก เช่น บางคนชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆ ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งเร้ารอบตัวหรือต่อหน้าสาธารณชน  แต่ก็ไม่ขัดแย้งถ้าจะต้องทำตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่หรือรับคำสั่งต่างๆเช่นกัน… และการที่จะหล่อหลอมความคิดในการทำงานหรือเรื่องราวต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว ในขณะปฎิบัติหน้าที่นั้น ในงานนักสืบก็เฉกเช่นเดียวกันกับงานอื่นๆ ซึ่งต้องใช้ไหวพริบ ความตื่นตัว กระตือรือร้น มากกว่างานอื่นๆหลายเท่าตัว และต้องอาศัยทั้งความเป็นศาสตร์และศิลป์ในเวลาเดียวกัน

ในความเป็นศาสตร์นั้น เปรียบได้กับคนที่มีภาวะผู้นำสูง มักจะใช้ไหวพริบ หรือการนำตรรกะเชิงวิชาการต่างๆในการวิเคราะห์ลักษณะงาน วางแผนการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  ซึ่งยังไม่เพียงพอจริงๆแล้วในการทำงานยังต้องการคนที่มีทักษะด้านอื่นๆด้วย เช่น ทักษะทางด้านอารมณ์ (Soft skills)หรือเปรียบได้กับความเป็นศิลป์ นั่นเอง ทักษะข้อนี้สำคัญมากพอกันกับความรู้เชิงวิชาการ หรือเรียกว่าเป็นของคู่กัน เป็นตัวเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างลงตัว

 

เรื่องทักษะด้านอารมณ์นั้น ยังแยกย่อย ออกได้หลายประการซางนักสืบทุคนควรตระหนักและมีอยู่ในตัว ขอยกตัวอย่างดังนี้

1.ความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์ (Leadership & Creativity) ทักษะการเป็นผู้นำนั้นไม่จำเป็นต้องมีในหัวหน้าเท่านั้น แต่ทุกคนควรมีทักษะนี้ติดตัว รวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนำเสนอได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับคำสั่งฝ่ายเดียว ในบางสถานการณ์ที่เร่งด่วน ที่ต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเฉพาะหน้าก็ควรตัดสินใจลงมือทำได้ทันท่วงที เพื่อป้องกันความเสียหายของงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

2.การสื่อสาร (Communication)ในการทำงานหรืออยู่ร่วมกันบนโลกนี้ต้องอาศัย การสื่อสารไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้องรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด ย่อมส่งผลดีต่อทุกฝ่าย ในงานนักสืบก็เช่นเดียวกัน นับเป็นอีกทักษะที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ส่งสาร หรือผู้รับสาร ถ้าตีความหรือการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ อาจนำมาซึ่งความล่าช้าหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่องานได้

3.การทำงานเป็นทีม(Team work)ในการทำงานไม่มีคำว่าพระเอกหรือฉายเดี่ยว(One man show)มีแต่คำว่าการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงและพร้อมเพรียงกัน นักสืบทุกคนในองค์กรคือฟันเฟืองที่เป็นตัวขับเคลื่อนงานให้สำเร็จในที่สุด ดังนั้นทักษะการร่วมมือร่วมแรงกันจะช่วยให้ศักยภาพของการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เส้นทางการเป็น อาชีพนักสืบ

เส้นทางการเป็น อาชีพนักสืบ

ความใฝ่ฝันในวัยเยาว์ของเด็กวัยหัดเดินต่างกันหลายครั้งที่ครูและผู้ใหญ่ถามว่า“ โตขึ้นอยากเป็นอะไรเอ่ย” เด็ก ๆ ก็จะตอบสนองต่อความรู้สึกตอนที่อยู่ด้วยกันด้วยความสนุกสนานฉันอยากเป็นตำรวจ
และตัวผู้มีนก็มักจะตอบว่า“ ฉันอยากเป็นนางพยาบาลค่ะ ” เมื่อมองไปที่คำตอบแล้วช่างดูไร้เดียงสาและเห็นความน่ารักของเด็ก ๆ ทุกคนล้วนมีเงินมากมายในใจเสมอไม่ว่าโตขึ้นจะได้รับการตอบสนองต่อคำถามที่ได้รับหรือไม่ก็ตามจวบจนเติบโตในระดับหนึ่งพร้อมกับวัยวุฒิ คุณกำลังค้นหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองและได้รับสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ อยากจะทำจริงๆ แต่บางคนอาจใช้เวลานานหลาย ๆ อาชีพจนค้นพบตัวเองในที่สุดเช่นอาชีพนักสืบและปล่อยให้ความฝันในวัยเยาว์ เป็นความฝันต่อไป
สังคมในยุคปัจจุบันสังคมยุคใหม่สังคมยุคใหม่สังคมยุคโลกาภิวัตน์ – ยุคโลกาภิวัฒน์ เช่น ธรุกิจผลิตและให้เช่าซีดีดีวีดี, ธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ตให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน, ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเพราะมีนวัตกรรม (นวัตกรรม) ใหม่ ๆ จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี ในขณะที่มีโอกาสมากที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดมาแล้วหลายครั้งที่คนคาดไม่ถึงก็จะเกิดขึ้นมากมายเช่นตลาดออนไลน์ที่เห็นได้ชัดเจน หรือมืออาชีพอื่น ๆ ที่กำลังโจมตีนั่นคือ ” อาชีพนักสืบ ” ฟังดูแล้วเท่ห์ทำให้นึกถึงสายโทรศัพท์ที่ปลอมตัว แฝงตัว หรือทำให้นึกถึงโคนันที่ทำหน้าที่สืบเสาะหาปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ชีวิตหรือการทำงานจริง ๆ ของนักสืบต้องทำงานนักแสดงที่ถูกขโมยไปจะต้องมีไหวพริบสติปัญญาช่างสังเกตเห็น ต้องแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้รับเป็นอย่างดีการวางเงินเดิมพันที่ดี หรือหาข้อมูลสนับสนุนหรือเพื่อรายงานลูกค้าตามขั้นตอนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการดักฟังของนักสืบและนักสืบที่ดี นักสืบที่ดีจะรักษาความลับของลูกค้าอย่างดีและเป็นสิ่งที่นักสืบให้ความสำคัญมาก

ทำให้เกิดช่องทางในหลาย ๆ ด้านได้เหมือนกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แก้ไขหรือจัดการปัญหาเหล่านั้นได้ ทางออกที่ดีที่สุดคือต้องอาศัยนักสืบผู้มีประสบการณ์ เข้ามาช่วย วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน วางแผนการทำงาน
อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะปฎิบัติงาน สิ่งเหล่านี้ ล้วนต้องอาศัยทักษะความชำนาญของนักสืบมืออาชีพ!!!ทั้งสิ้น
และก่อนจะเป็นนักสืบมืออาชีพได้ จะต้องได้รับการฝึกฝน ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำงานไม่ว่าจะเป็น เครื่องดักฟัง อุปกรณ์ติดตาม
กล้องถ่ายรูป หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล และลงภาคสนามเพื่อทดสอบการทำงาน รวมไปถึงการติดต่อกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ
และเเอกชน นอกจากการทำงานด้วยทักษะ+ประสบการณ์ ของวิชาชีพนักสืบแล้ว นักสืบเองก็ไม่ใช่ทำหน้าที่แค่สืบแล้วจบกันไป ยังต้องมีหลักจิตวิทยา
ต้องรับฟังปัญหาของลูกค้าหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าด้วย และบางเคสก็เป็นเรื่องของความรู้สึก เช่น ลูกค้าต้องการตามหาพ่อ หรืออื่นๆ
และนักสืบต้องทำหน้าที่หลาย ๆ อย่างในขณะนี้ (ไม่ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็เห็นใจนักสืบอยู่มากกก) เวลากินไม่ได้นอนไม่ได้กิน (ก็ถูกแล้ว)
จำนักสืบต้องสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตให้ลงตัวไม่ว่าจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อในการทำงานการบริหารทีมงาน
การจัดการเรื่องราวต่าง ๆ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่นักสะสมต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจรวมไปถึง IQ และ EQ ที่ต้องนำมาใช้ให้
สามารถซื้อขายกับการทำงานและการใช้ชีวิตตามที่ต้องการและที่สำคัญคือคลี่คลายปัญหาของลูกค้าที่ได้รับการฝึกฝน

นักสืบเอกชนคือใคร

นักสืบเอกชนคือใคร

หากท่านมีเรื่องกังวลใจหรือความสงสัยในบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวบุคคลและธุรกิจ การจ้างนักสืบเอกชนเป็นอะไรที่รวดเร็วมากในยุคนี้ เพราะจะช่วยให้ท่านได้รับคำตอบของสิ่งที่ท่านกำลังสงสัยได้อย่างรวดเร็ว นักสืบเอกชนเป็นทีมนักสืบที่มีความรู้ความสามารถในการสืบข้อมูลอย่างละเอียด ช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วถูกต้องและยังสามารถเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ ช่วยให้ท่านสบายใจได้ว่าการใช้บริการนักสืบจะไม่ทำให้ท่านเสียหายหรือถูกเปิดเผยไปสู่สาธารณะ เนื่องจากบริษัทนักสืบเอกชนจะมีกระบวนการปกปิดข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ โดยข้อมูลลูกค้าจะถูกจัดเก็บเอาไว้กับผู้ประสานงาน นักสืบเอกชนที่มารับงานต่อจะรู้เฉพาะรายละเอียดข้อมูลงานเท่านั้น ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนจ้างให้มาทำงาน ถือว่าเป็นกระบวนการปกปิดความลับให้กับลูกค้าเอาไว้อย่างดีที่สุด

บริษัทนักสืบเอกชนมีข้อดีคือบริษัทจะรักษาข้อมูลลูกค้าเอาไว้อย่างดี ทำให้ลูกค้าหมดความกังวลในการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว สิ่งที่ทำให้บริษัทนักสืบเอกชนของเราอยู่ได้ยาวนานกว่า 20 ปีนั้น เป็นเพราะว่าเราได้เก็บความลับของลูกค้าทุกคนของเราเสมอมา เรายึดมั่นในจรรยาบรรณที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้ใครทราบ ทำให้ลูกค้าของเราทุกคนสามารถกลับมาใช้บริการโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล กระบวนการทำงานของเราจะเน้นเป็นความลับในทุกขั้นตอน การทำงานของนักสืบของเราจะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ นักสืบจะมีความสามารถโดยตรงในการตามสืบตามที่ท่านต้องการ เนื่องจากทีมนักสืบเอกชนของเรามีบุคลากรที่เป็นนักสืบที่มีความสามารถหลากหลายพร้อมทำงานในทุกๆด้าน ดังนั้นไม่ว่าท่านต้องการใช้งานในด้านใด ด้านธุรกิจ ด้านชู้สาว ด้านการติดตามคนหาย แน่นอนว่าเราจะจัดหานักสืบที่มีความสามารถเฉพาะด้านมาทำงานให้กับท่านโดยตรง โดยไม่ต้องมีความกังวลใดๆว่าจะได้รับงานที่ไม่ดี ท่านจะได้รับงานที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน เพราะทีมสืบของเราเชี่ยวชาญทุกด้าน เราพร้อมจัดหานักสืบให้ท่านตามรายละเอียดงานที่ท่านให้กับเรา

ข้อดีอีกประการของการใช้บริการนักสืบเอกชนจากเรา นั่นก็คือบุคลากรนักสืบที่ทำงานกับเรามีความเชี่ยวชาญในพื้นที่โดยตรง ไม่ว่าท่านจะให้สืบในพื้นที่ไหน เรามีนักสืบที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ตรงนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วตรงกับที่ท่านต้องการอย่างแน่นอน การใช้บริการนักสืบเอกชนนั้น ค่อนข้างทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ผู้ว่าจ้างพึงพอใจในการทำงานอย่างยิ่ง สามารถคุยเรื่องงานได้ตลอดเวลา เราพร้อมช่วยเหลือท่านเสมอ ทีมของเราทำงานเต็มที่ เราพร้อมที่จะไปล้วงข้อมูลสำคัญเอามาให้ท่านได้ทั้งหมด เพราะทีมของเรามีบุคลากรมากมายที่มีความสามารถรองรับกับงานที่หลากหลาย

ต้องการนักสืบเอกชนดูอย่างไร

ต้องการนักสืบเอกชนดูอย่างไร

อย่างที่ทราบกันดีว่าการหานักสืบที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลของนายจ้างทุกอย่างเอาไว้เป็นความลับนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย นักสืบหลายคนขาดจรรยาบรรณในการทำงาน ทำให้นายจ้างส่วนใหญ่ขาดความไว้วางใจในการหานักสืบทั่วๆไปเข้ามาทำงานในองค์กร ดังนั้นจึงทำให้ไม่สามารถสืบข้อมูลธุรกิจที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนได้ รวมทั้งการสืบข้อมูลชู้สาวที่ไม่สามารถทำได้ง่าย เพราะหากความลับแตกก็อาจทำให้ครอบครัวมีปัญหาได้ ดังนั้นการที่ท่านจะหานักสืบสักคนมาทำงานให้กับท่าน ท่านจะต้องมีความมั่นใจได้ว่านักสืบคนนั้นจะเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี ไม่ทำให้ความลับขององค์กรรั่วไหลออกไปได้อย่างแน่นอน

แนวทางการหานักสืบที่จะเก็บความลับของท่านได้อย่างละเอียดและมิดชิดที่สุดนั่นก็คือการหานักสืบจากบริษัทนักสืบโดยตรง เพราะการใช้บริการกับบริษัทจะช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ดีมาก มีการแยกส่วนการติดต่อในระหว่างตัวท่านเองกับนักสืบที่จะไปตามหาข้อมูลให้ท่าน ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลโดยไม่มีการรั่วไหลออกไปหรือจะมีการสืบสานมาถึงตัวท่านได้ การหานักสืบผ่านบริษัทจึงช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการสืบมาถึงตัวท่านเป็นอันขาด จึงแนะนำว่าถ้าท่านอยากได้นักสืบสักคนมาทำงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การใช้บริการกับบริษัทนักสืบโดยไม่ได้นัดติดต่อกับตัวนักสืบโดยตรง ท่านจะสามารถเก็บรักษาความลับเหล่านี้เอาไว้ได้อย่างมั่นใจ ปล่อยให้นักสืบทำงานแทนท่านโดยไม่มีความลับใดๆรั่วไหลออกมาในอนาคต

บริษัทของเราให้บริการหานักสืบที่มีคุณภาพ ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัท สามารถเก็บความลับเอาไว้ได้ดี ทั้งบริษัทยังเก็บความลับลูกค้าเอาไว้ก่อนอีกทอดนึง ทำให้ลูกค้าที่มาหานักสืบจากบริษัทของเราได้รับการปกป้องในส่วนของข้อมูลส่วนตัวเอาไว้อย่างดี ไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลต่างๆจะถูกเปิดเผยออกมาในภายหลัง แตกต่างจากการหานักสืบทั่วไปด้วยตัวท่านเอง เพราะท่านจะต้องไปติดต่อกับตัวนักสืบโดยตรง จึงไม่สามารถปกปิดความลับใดๆของตัวท่านได้ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อดีของการใช้บริการนักสืบผ่านบริษัทโดยตรง ถ้าคุณต้องการนักสืบที่ดีไว้ใจได้และไม่ต้องการให้ความลับหลุดออกไปได้ง่าย ติดต่อใช้บริการผ่านเราได้เลย เราพร้อมที่จะตามสืบข้อมูลตามที่ท่านต้องการโดยทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการตามสืบข้อมูลธุรกิจ ตามสืบข้อมูลเกี่ยวกับการชู้สาว หรือแม้กระทั่งการติดตามตัวบุคคลเพื่อเก็บข้อมูลสำคัญที่ท่านต้องการ เราก็สามารถตามสืบให้ท่านได้ทั้งหมด ท่านจะได้รับข้อมูลที่มีความละเอียดชัดเจน เพียงวางใจที่จะใช้บริการกับเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น