Day: October 8, 2021

travel

แคว้นทัสคานี (Tuscany)

แคว้นทัสคานี (Tuscany) เมืองทรงเสน่ห์ บรรยากาศสุดโรแมนติก ศูนย์รวมงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์โลก ไม่เพียงเท่านี้ ที่นี่ยังเป็นสวรรค์ของนักช้อปของแบรนด์เนมและนักกินทุกคน ไหนจะมีเสียงดนตรีเพราะๆ และการแสดงเปิดหมวกเล่นตลอดทางให้เพลินตาเพลินใจอีกอนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก ประวัติเมือง ฟลอเรนซ์ ฟลอเรนซ์ (Florence) เป็นเมืองเล็กๆ ที่มี แม่น้ำอาร์โน (Arno) ไหลผ่านท่ามกลางตึกอาคารทรงโบราณโทนสีอบอุ่นและทิวเขาที่สวยงาม ถึงจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็มีดีกรีเป็นถึงเมืองหลวงของ แคว้นทัสคานี (Tuscany) อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงของ ประเทศอิตาลี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1865 จนถึง 1871 อีกด้วย

นักสืบ

จ้างนักสืบ ต้องทำอย่างไร

จ้างนักสืบ การที่จะจ้างนักสืบท่านควรจะไปดูที่ทำการของบริษัทหรือสำนักงานนั้นๆแล้วแต่กรณี หากท่านไม่มีเวลาไปดูท่านก็ควรจะเลือกนักสืบที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะดีกว่า เราอยู่วงการนี้มานานก็ไม่เห็นว่าที่ใดเปิดขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเลยแต่ที่เกิดปัญหากัน คงเป็นเพราะข้อตกลงระหว่างกันเบื้องต้นก่อนจ้างไม่ชัดเจนและความยากง่ายของ แต่ละงานไม่เท่ากันฝ่ายนักสืบไม่สอบถามข้อมูลให้ละเอียดก่อนตกลงรับจ้าง หรือฝ่ายผู้ว่าจ้างเกี่ยงเรื่องค่าจ้างมากอยากได้ที่ถูกมาก ครั้นเมื่อนักสืบไปทำงาน แล้วค่าใช้จ่ายไม่พอหรือพูดอีกนัยหนึ่งเสมือนผู้รับเหมางานคำนวณราคางาน ผิดพลาดอาจเกิดปัญหาได้ แต่สำหรับของเราแล้วจะไม่มีปัญหานี้เพราะเราจะทำ ข้อตกลงให้เข้าใจได้ง่ายและหากรับงานแล้วก็จะแก้ปัญหาให้จนเสร็จงานตามข้อตกลง หรือเกิดข้อขัดข้องก็ร่วมกันแก้ไขให้แก่ท่านเพราะเราถือว่าท่านได้ให้เกียรติเรา แล้วท่านเป็นคนพิเศษเสมอนักสืบชู้สาว จ้างนักสืบ ทำอย่างไรดี กลัวราคาแพง เรื่องค่าจ้างงานสืบนั้นเป็นงานที่ผู้รับจ้างจะสอบถามปัญหาจากท่านแล้วกำหนดราคา ท่านสามารถต่อรองได้ตามสมควรแต่ขอให้พิจารณาถึงเหตุผลค่าใช้จ่ายตาม ความเป็นจริง เช่นงานที่จะต้องติดตามเป็นทีมโดยใช้รถยนต์อย่างน้อยค่าใช้จ่ายก็จะ อยู่ที่ 4,000 บาทถึง 6,000